Ett heltäckande utbud av tjänster

Skandinaviens kan erbjuda allt från kontorsstädning till bemanning till IT-service. Kunden får ett helhetsgrepp på alla sina tjänster vilket leder till en bättre överblick och kontroll. Dessutom minimeras antalet leverantörer och kunden får en enda kontaktyta istället för många. Vi får i vår tur möjlighet att samordna allt och skapa synergier, vilket gör att kostnaderna kan sänkas. Uppdragen blir också större, vilket leder till närmare samarbeten mellan kunden och oss och ökad fokus på utveckling av leveransen.

VÅRA FEM SERVICEGRENAR

Kontorsservice
Städtjänster
Fastighetstjänster
Bemanning
IT-service